Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Fina Santiago > Com es pot lliutar contra la corrupció

3 vots

Com es pot lliutar contra la corrupció

dijous 14 d'abril de 2011

No és només una qüestió moral o jurídica. Es tracta d’una qüestió clarament política. Els ciutadans no poden confiar la gestió del doblers públics i les pressa de decisions que afecten a tothom, a organitzacions polítiques que no han sabut controlar el seus membres. No ha estat un cas o dos, s’ha produït una allau de casos sense precedents a la història de les Illes Balears, concentrats massivament a dos partits.

Tal vegada no es pot parla de partits polítics corruptes, es cert que a tots els partits hi participin persones honestes. Però la pregunta que s’ha de fer és perquè les persones que estan disposades a ser corruptes s’afilien a determinats partits . Quin missatges reben d’aquests partits que resulti atractiu a les persones disposades a prevaricar, a manajar inadequadament fons públics, a demanar comissions, a pagar contractes que no es compleixen, a carregar en el pressupost os públics factures falses o factures privades. Un primera , i segurament més afectiva,acció de lluitar contra la corrupció seria que els partits polítics que han estat incapaços de controlar el seus representants fossi n fortament castigats a les urnes. Que els ciutadans i ciutadanes advertissin clarament a tots els partits polítics que aquestes pràctiques són intolerables independentment de la ideologia que pugui tenir cada un dels ciutadans. Per a les properes eleccions el ciutadans tindrien que exigir als partits polítics un codi ètic públic de bona gestió de bon govern: quin tipus de control exerceixen sobre el seus càrrecs, en quina situació han de dimitir o cessats, en quines situació es comprometen a que els seus càrrecs electes deixen el càrrec ...

Un altre mesura interessant seria conèixer quines són les fissures que permeten la corrupció en les institucions, detectar i en conseqüència canviar . A la nostra comunitat autònoma hi ha un grapat de coincidències. Es solen realitzar des de consorcis i empreses públiques, que tenen manco control que les direccions generals. Per tant sembla oportú una reducció d’aquest tipus d’entitats i a la vegada modificar les lleis que obliguin a un major control, supervisió i fiscalització per part de l’aparell administratiu. Sense que això suposi en cap cas un alentiment amb la gestió pública, s’ha de ser garantista però també eficient.

També a la nostra comunitat autònoma es sol centrar la corrupció en dues àrees. Una en matèria urbanística i l’altre en la contractacions d’obres públiques. S’han de revisar les facultat de que disposen les administracions per definir canvis d’usos de sol, evitar l’apropiació privada de les plusvàlues generades per l’acció urbanística, molts superior a la que genera normalment l’activitat industrial... . En matèria de contractació pública, hi ha també mecanismes que han de ser supervisats, ja que en mans d’administradors indecents poden resultar mot temptadors ( accés a informació privilegiada, ofertes a la baixa clarament injustificades, limitacions de concurrències, procediments de urgència...).

També s’ha de tenir en compta que hi hagut empreses que han participat d’aquest entremat de corrupció. S’ha de garantir que les empreses que hagin participat de processos de corrupció no puguin ser contractades per l’administració pública durant un temps determinat. Afavorint a les empreses que compleixen amb la normativa vigent fent més competitiva l’economia i generant riquesa. Les empreses que hagin participat de processos de corrupció no poden gaudir de la confiança de les institucions públiques que representen a tota la ciutadania.

També cal apostar per l’enduriment de les mesures penals i civils contra els corruptes. Segurament l’augment de les penes contra la corrupció seria dels augments que generin més consens entre la ciutadania.

IniciativaVerds participa de la indignació de molts de ciutadans i ciutadanes davant de la corrupció. Però aquest sentiment no pot portar a un allunyament de la política, “tots són iguals” no s’ha d’imposar. Contra la corrupció més democràcia i mes participació ciutadana com diu el lema de les darreres mobilitzacions ciutadanes. La despolitització i l’absentisme electoral i polític de la ciutadania, faciliten la manipulació i l’aprofitament de personatges tèrbols que a partir del populisme i de l’exabrupte acaben apoderant-se del poder.

La coalició PSM-INICIATIVAVERDS-ENTESA PER MALLORCA, que ha gestionat, ajuntaments, Consell i Govern, no té cap cas de corrupció, perque no sols PENSAM DIFERENT, sino que ACTUAM DE FORMA DIFERENT.