Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Fina Santiago > Convivència Intercultural

3 vots

Convivència Intercultural

divendres 22 d'abril de 2011

La globalització que propicia la lliure circulació del capital financer, l’obertura dels mercats a escala planetària, l’auge de les cibertecnologies, i especialment la desigualtat entre països, ha comportat un moviment de població molt important del sud cap al nord. Plantejant als països del nord el repte de la integració de la població nouvinguda, sovint s’ha parlat del model d’integració en el benentès que el cultural és el primordial d’aquest.

S’assenyala, per exemple, el model multicultural britànic com aquell que integra les particularitats culturals de les poblacions immigrades i afavoreix la formació d’unes comunitats diferenciades; i el model assimilacionista francès com aquell que és poc permissiu amb les particularitats i busca l’assimilació que es consideren propis de la tradició francesa. En aquest debat, el que s’ha fet ha estat sobredimensionar la importància dels aspectes culturals. Des de la perspectiva dels drets humans, Iniciativaverds creim que hem de parlar d’integració com d’una qüestió de polítiques d’igualtat i de lluita contra la discriminació. El nostre model d’integració contempla tres dimensions:

- La dimensió social: Requereix actuacions públiques, planificació, inversió de serveis públics adequats a la població real dels municipis i les ciutats. Serveis que siguin normalitzadors i comuns a tota la població(sanitaris,educatius,serveis socials, ocupacionals...)i que afavoreixin la cohesió social. La manca de recursos per cobrir les necessitats de la població es pot convertir en inseguretat, i actituds xenòfobes. Amb una inversió major de temps i pressupostos en aquells territoris (barris i pobles) que presentin una major presència de població vulnerable.

- La dimensió cultural: Requereix que siguem capaços d’acomodar la diversitat cultural que acompanya la immigració. Hem de desenvolupar un model que comporti respecte a la diversitat cultural i religiosa, i que potenciï paral·lelament els elements comuns que caracteritzen el concepte de ciutadania i d’igualtat, el sistema democràtic i l’Estat de Dret. Això implica que , al mateix temps que es facilita més acomodació d’aquest pluralisme cultural(afavorint equiparació de confessions religioses, expressions de particularitats culturals,etc ) ens hem d’allunyar de models multiculturals que generen segregació. L’ idioma de la societat receptora, les formes democràtiques de participació, l’equiparació entre sexes, la laïcitat en el sistema públic especialment l’escolar, són aspectes en els quals tota la població s’ha de veure inclosa.

- La dimensió política: Una integració real passa per la pràctica dels drets civils, sindicals i polítics ( associació, expressió d’opinió, dret a vaga...) i més específicament el dret de vot. Cada vegada hi ha més consens que els immigrants han de tenir vot a les municipals (en aquesta proposta s’han anat afegint altres partits però inicialment sempre l’han defensada els partits d’esquerra especialment EU i Iniciativa per Catalunya), es podrà debatre quant puguin exercir aquest vot als X anys de residència. L’assumpte no és senzill perquè suposa canviar la Constitució però és un debat que s’ha d’afrontar i resoldre, perquè cada vegada tenim més ciutadans que duen més de 5 anys a la nostra comunitat i que no poden triar qui volen que governi el municipi o poble on viuen