Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Fina Santiago > Per una economia pensada per a les persones presents i futures

2 vots

Per una economia pensada per a les persones presents i futures

dimarts 12 d'abril de 2011

L’actual crisi econòmica ens ha de permetre replantejar el model econòmic basat en el consum irresponsable, en la sobreexplotació del recursos ambientals i en la consecució ràpida del benefici sobre una base especulativa. Un model econòmic que a més a més no ha servit per a cohesionar a les societats que l’han aplicat, a l’estat Espanyol l’economia expansiva de 2004 a 2007 no ha reduït la taxa de risc de pobresa , l’any 2006 era de 19 i l’any 2007 continuava en 19. Aquest model ha implicat creixement d’ocupació de baixa qualitat i poca productivitat així com una petjada ecològica molt forta ( basat principalment en el sector de la construcció i l’automobilisme ).

Iniciativaverds compartim els postulats de Green New Deal, proposa estimular l’economia i l’ocupació a la vegada que fer front a dos dels problemes principals que tenim, la lluita contra el canvi climàtic i la degradació ambiental i l’altre la lluita contra la pobresa i l’aspiració d’una societat més igualitària. Suposa invertir prioritàriament amb diverses àrees:

- Noves tecnologies per invertir en augment de l’eficiència energètica i en les energies renovables.
- Invertir en transport públic sostenible
- Serveis de proximitat per a les persones.

Invertir i promocionar tota la investigació relacionada amb l’economia d’eficiència energètica, permetria formar i recol•locar a moltes persones que provenen de la construcció, cap a la recuperació d’edificis i la transformació dels habitatges i locals energèticament sostenibles, edificis més autosuficients, pensar en l’estalvi energètic. És necessari creixer ocupar gent en els sector del transport públic ampli i vertebrador del territori. L’ocupació amb l’estudi amb energies renovables i la seva posterior aplicació en tot allò propi de la vida quotidiana ens permetria créixer en innovació i desenvolupament i deixar a les generacions futures un medi ambient més segur i més net. Si sols s’inverteix en estudia i investigar en energia basada en el petroli i en la nuclear, sols tindrem solucions nuclears i de petroli. Al mateix en l’àmbit d’eliminació de residus.

Els sector del servei de proximitat a les persones reuneix quatre característiques que per l’economia de la nostra comunitat resulten essencials. No són estacionals donen feina tot l’any (residencies, centres de dia, escoletes, serveis de salut, ajuda a domicili...); amb escàs impacte ambiental; genera llocs de treball no deslocalitzables; i els treballadors i treballadores que hi fan feina necessiten de formació. El percentatge de població que treballa en els serveis públics de l’Estat de benestar a les IIles Balears no arriba al 8% mentre que la mitjana europea és del 15%.

El turisme continuà essent essencial per a la nostra economia. Però no hem d’estar condemnats a sols tenir turisme de Sol i Platja, no podem construir un país que es sustenti en una economia estacional molt intensa de 4 o 5 mesos. Hem d’invertir seriosament per promocionar el turisme gastronòmic, d’esport, cultural. ambiental. Per aconseguir això hem d’apostar pel comerç i pels productes locals. Si un turista troba a les tendes i als restaurants el mateix que troba a Salamanca, per exemple, no tindrà cap interès en venir els mesos que no siguin d’estiu. Tenim un patrimoni cultural fantàstic i un clima i uns espais naturals que són una enveja , altre ciutats per manco aconsegueixen atreure turistes tot l’any.

Totes aquestes propostes no encaixen en el discurs economista neoliberal, l’economia que no vol tenir en compte la qualitat de vida de les persones, que retalla drets aconseguits durant molt d’anys, ni la solidaritat entre generacions, l’economia on els diners són una fi i no un mitjà. Però PENSAM DIFERENT.