Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Marisol Fernández > Propostes contra el desànim! (2-3)

Propostes contra el desànim! (2-3)

dimecres 20 d'abril de 2011

Per una Palma més habitable i igualitària:

•Passa necessariament per fer polítiques d’habitatge que permetin l’accés a totes les capes socials i a totes les economies. Per això prioritzarem la recuperació del habitatge buit per a incorporar-los a les borses de lloguer.

•Promourem la creació de cooperatives d’habitatges amb model de cessió d’ús.

•La iniciada revisió del Pla General és una gran oportunitat per desenvolupar un projecte de sostenibilitat urbana, sense distinció i amb justícia entre les barriades

•Hem de posar fre a aquesta societat basada en “usar i tirar” i en l’obsolescència programada. És prioritària, una política de consum responsable i de reducció de residus.

•La Perspectiva de gènere ha d’estar present en totes les propostes polítiques. Sense tenint en compte a les dones el canvi de model de ciutat no serà creïble i serà impossible el benestar de tothom.

•La promoció de la igualtat dels drets, les llibertats i el reconeixement social del col•lectiu LGTB (lesbianes, gays, transexuals i bisexuals) és una assignatura pendent a la ciutat de Palma.

•Hem de respectar i defensar els drets dels animals i l’Ajuntament ha de ser el primer en donar exemple assolint l’objectiu de “sacrifici 0” a Son Reus. I declarant Palma ciutat antitaurina.

(continuarà) Salut!