Candidates d’IniciativaVerds Eleccions 2011

Arrel de la web > Marisol Fernández > Propostes contra el desànim! (3-3)

Propostes contra el desànim! (3-3)

dissabte 23 d'abril de 2011

I una Palma més participativa i transparent:

•Ha de potenciar una eina como L’agenda 21 per fer possible la democràcia participativa que defensam.

•Distribuint la Ciutat en 10 districtes per fer possible un ajuntament descentralitzat i més proper a les barriades.

•Uns pressuposts participatius i amb perspectiva de gènere, on els ciutadans i ciutadanes puguin incidir directament sobre l’administració del pressupost de la Ciutat, i també sobre el control de la despesa, amb un exercici de transparència.

Una transparència on la corrupció no hi trobi un lloc on instal•lar-se. I que aquest 92 milions d’€ que ens han robat, entre PP i UM, siguin els darrers, i que als que fiquin la mà al calaix se’ls apliqui la responsabilitat patrimonial, i tornin els doblers.

Volem que la Palma del futur sigui un lloc agradable on viure, sostenible, solidari, participatiu, accessible i responsable contra el canvi climàtic i el consum de petroli. Una ciutat de totes i tots.